இலங்கை அணுசக்தி வாரியத்தில் தொழில் வேண்டுமா? தவறவிடாதீர்கள்

Topics :

இலங்கை அணுசக்தி வாரியத்தின் பவர் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்தினால் கீழ் காணும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

  1. இயக்குநர் (நிர்வாகம்)
  2. இயக்குனர் (சர்வதேச ஒத்துழைப்பு)

மேலும் செய்திகள் விளம்பரத்திற்கு கீழ் தொடரும்
advertisement

விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2017.01.23.

மேலும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

advertisement
advertisement
advertisement